Hier belangrijke berichten voor de media:
Foto's en andere mediavormen worden op verzoek toegezonden.
Tekstuele berichten zijn rechtstreeks te kopieren uit berichten.

Strijd voor behoud van ons museum.

Adres: Stadsmuseum Almelo, Prinsenstraat 13, 7607 JC Almelo, www.stadsmuseumalmelo.nl
Nieuwe openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en zondag van 11.00-17.00 uur.