Hier belangrijke berichten voor de media:
Foto's en andere mediavormen worden op verzoek toegezonden.
Tekstuele berichten zijn rechtstreeks te kopieren uit berichten.

Persbericht
Het Noordik in het Stadsmuseum Almelo
8 februari t/m 1 maart 2020 

Jaarlijks geven de kunstleerlingen van de CSG Het Noordik een eindexamenpresentatie van een aantal werkstukken. Dit jaar zijn de werken van 5 havo en 6 vwo niet alleen in de aula op Het Noordik te zien, maar ook in het Stadsmuseum van Almelo.
In het Stadsmuseum is per leerling één werk te zien. Daarbij ligt de focus op 'het beste van jezelf laten zien', ook wel hun 'meesterstuk'. In deze overzichtsexpositie zie je het resultaat terug van het twee of drie jaar volgen van het vak Kunst.

Voor een beeld van ieders persoonlijke vooruitgang kan men een bezoek brengen aan de expositie op Het Noordik. Hiervan luidt de titel 'Opklimmen'. Door betere werken naast mindere projecten te zetten laten leerlingen zien wat ze hebben geleerd van het vak Kunst en hoe hun talenten zijn gegroeid tijdens hun tijd op school.
De exposities in Het Noordik en het Stadsmuseum Almelo geven samen een mooi beeld van het talent van de examenleerlingen van het Noordik.

De expositie in het Stadsmuseum Almelo wordt op 7 februari om vier uur 's middags officieel geopend. De tentoonstelling duurt tot 1 maart.
De aula van CSG Het Noordik is van 11 februari t/m 14 februari tijdens schooltijden te bezoeken.


Meer informatie
Voor vragen, persbezoeken en extra beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Sigrid Ivo , directeur Stadsmuseum Almelo, 0651 922 396 en sigridivo@stadsmuseumalmelo.nl

We ontvangen graag een kopie van het artikel.
Met vriendelijke groet,

Sigrid Ivo

Adres: Stadsmuseum Almelo, Prinsenstraat 13, 7607 JC Almelo, www.stadsmuseumalmelo.nl
Nieuwe openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur en zondag van 11.00-17.00 uur.